Adatkezelési tájékoztató

Célja: A Bababiztonság otthon (www.bababiztonsagotthon.hu) weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Jelzőőr Kft. (továbbiakban, Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az
Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.bababiztonsagotthon.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti weboldalának látogatóit.

A Jelzőőr Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Jelzőőr Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Adatkezelő
Név: Jelzőőr Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Nárcisz u. 5/a
Adószám: 14067695-2-13

Cégjegyzékszám:

Bejegyző bíróság:

Kapcsolattartó: Somogyi Réka
E-mail cím: info (kukac) bababiztonsagotthon.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH- 68776/2013
Tárhelyszolgáltató: Profitárhely Kft. 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Kezelt személyes adatok:

Hírlevélre történő feliratkozás során az Érintett nevét és e-mail címét kérjük el, ezeket az adatokat tároljuk.

A bababiztonsagotthon.hu weboldal hírlevélére történő feliratkozás regisztrációhoz kötött, melynek során az Érintett megadja a nevét és az e-mail címét. Ezen adatok megadása teljesen önkéntes. A hírlevélre feliratkozó Érintett a feliratkozással elfogadja jelen Adatvédelmi tájékoztatót és hozzájárul ahhoz, hogy számára az Adatkezelő hírlevelet, akciós ajánlatot küldjön.  A hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezhetjük, azonban számukra az Érintett személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk!
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja, gondoskodik róla, hogy az adatok harmadik fél számára ne legyenek hozzáférhetőek, az adatokat harmadik fél számára nem adja át. A regisztrációval az Érintett hozzájárul adatainak a jelen adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez és tárolásához. Az Érintettnek bármikor joga van adatainak az adatbázisból való törlését kérni, ami e-mailen írt leiratkozási kéréssel, vagy bármelyik hírlevél végén lévő leiratkozási linkre kattintással kezdeményezhető. E-mail esetén az Adatkezelő max. 10 munkanapon belül törli az Érintett adatait az adatbázisból. A leiratkozási linkre kattintva az adattörlés automatikus és azonnali.
A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatfeldolgozó hírlevélre történő feliratkozásnál
Az adatok felhasználását, feldolgozását a Mailchimp hírlevélküldő rendszert üzemeltető The Rocket Science Group végzi. Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA .

Az adatkezelés jogi háttere
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Érintett hozzájárulása.

Cookie-k (sütik)
A bababiztonsagotthon.hu weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k név nélkül tárolt adatok segítségével többnyire azt a célt szolgálják, hogy információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek (így nem kell újra begépelni őket); megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Bővebb információ a cookie-król: https://silktide.com/tools/cookie-consent/docs/
Bővebb információ a Google Analytics-ról: http://www.google.hu/intl/hu/analytics/
Bővebb információ a Google Adwords-ról: : https://adwords.google.com/intl/hu_hu/home/
A cookie-k engedélyezésének kikapcsolására lehetőség van a böngészőkben.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön
hozzájárulása.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Feltétlenül szükséges (munkamenet) cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):

Adatkezelő a Bababiztonság otthon weboldalon alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Általános adatkezelési irányelvek:

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A Jelzőőr Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,
így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

Az adatkezelés során az Érintettet megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet megilleti:
a tájékoztatáshoz való jog,
az adatok helyesbítéséhez való jog,
az adatok törléséhez való jog,
az adatok zárolásához való jog,
a tiltakozás joga.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató módosítása
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosítsa.

Bababiztonság Webáruház

Hírlevél feliratkozás


Tudod mely szobanövények jelentenek veszélyt gyermeked számára?
Iratkozz fel hírlevelünkre és töltsd le “A 10 leggyakoribb mérgező szobanövény” című e-bookot!

Kövess Facebookon!

Videók

Gyermek újraélesztése

Légúti idegentest gyermekeknél